Sodna presoja ustavnosti

 tabela 1 - Države z difuzno sodno presojo ustavnosti
DržavaNaziv sodiščaPristojnosti na področju presoje ustavnostiDostop posameznika
DanskaHøjsteretincidenter presoja norm (šibka); prepoved političnih strankredni instančni postopek
FinskaKorkein oikeus - Högsta domstolenincidenter presoja norm (šibka, od leta 2000 v zvezi z zakoni) - zakon/prevent.redni instančni postopek
IrskaSupreme Courtpreventivna in konkretna presoja norm; zakon/prevent.redni instančni postopek
(revizija zaradi neustavnosti zakona je vedno dopustna)
IslandijaHaestiretturincidenter presoja norm (šibka) redni instančni postopek
KanadaSupreme Court - Cour supremeincidenter presoja norm; mnenjaredni instančni postopek
(največkrat s posebno dopustitvijo, izjemoma po zakonu)
NizozemskaHoge Raadincidenter presoja podzakonskih predpisov (šibka); impeachment - minister, poslanecredni instančni postopek
NorveškaHojesterettincidenter presoja norm (šibka)redni instančni postopek
ŠvedskaHogsta domstolenincidenter presoja norm (šibka); impeachment - minister, sodnikredni instančni postopek
TurkmenistanEkary Sudincidenter presoja norm redni instančni postopek
ZDASupreme Courtincidenter presoja norm (močno razvita)redni instančni postopek
(največkrat writ of certiorari, po diskreciji; redkeje revizija po zakonu)

 tabela 2 - Države s koncentrirano sodno presojo ustavnosti
DržavaNaziv sodiščaLeto
ustan.
PristojnostiPredlagateljiDostop posameznika
AlbanijaGjykate Kushtetuese1992abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; razlaga ustave, zakon/repres.; podzak./repres.; glede pristojnosti (med organi državne oblasti, vertikalni spori glede pristojnosti med zvezami, združenji); impeachment - predsednik države; volilni spori; prepoved političnih strank; varstvo temeljnih pravicpredsednik države, predsednik vlade, 1/5 poslancev, predsednik računskega sodišča, redno sodišče, ombudsman, organi lokalne samouprave, verske skupnosti, politične strankerevizija temeljnih pravic (omejena na temeljne pravice v sodnem postopku)
AndoraTribunal Constitucional1992preventivna, abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni spori); varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba (recurso d'empara)
ArmenijaSahmanadrakan dataran1996abstraktna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; impeachment - predsednik države (mnenje); prepoved političnih strank; volilni sporipredsednik države, 1/3 poslancev, predsedniški/parlamentarni kandidati, ne
AzerbajdžanKonstitusiya Mahkamasi1998abstraktna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres., mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (spori med organi državne oblasti); impeachment - predsednik države; prepoved političnih strank; volilni spori ne
BelgijaArbitragehof -
Cour d'arbitrage
1984abstraktna in konkretna presoja norm; zakon/repres.; kvazi federativne narave svet ministrov, predstavniški organi občin in regij, zakonodajni organi različnih ravni na zahtevo 2/3 svojih članovkvazi popularna pritožba, omejena na zvezno raven (recours en annulation)
Bosna in Hercegovina

  a) celotna država
Ustavni sud -
Constitutional Court
1964-1992
(?), 1997
abstraktna in konkretna presoja norm; spori o pristojnosti; spori med organi, spori med zvezami in združenji na zvezni ravni; varstvo temeljnih pravicčlan predsedstva, predsednik sveta ministrov, predsednik ali njegov namestnik zbora parlamentarne skupščine ¼ vsakega zbora parlamentarne skupščine, ¼ vsakega zbora zakonodajnega telesa entitete, redno sodiščerevizija temeljnih pravic
  b) Federacija BiHUstavni sud1996preventivna, abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni spori med organi ter spori med zvezami oziroma združenji; impeachment - predsednik države ne
Sud za ljudska prava1997varstvo temeljnih pravic na podlagi konkretne presoje norm revizija temeljnih pravic; ugovor kršitve ustavnih pravic
  c) Republika SrbskaUstavni sud1994abstraktna presoja norm - zakon/repres.; podzak./repres.; spori glede pristojnosti (med državnimi organi, vertikalni spori o pristojnosti); prepoved političnih strank pobuda
BolgarijaKonstitucionen sad1991abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; razlaga ustave; spori o pristojnosti (horizontalni in vertikalni spori o pristojnosti; impeachment - predsednik države; prepoved političnih strank; volilni spori1/5 članov parlamenta, predsednik države, svet ministrov, vrhovno sodišče, vrhovno upravno sodišče, generalni tožilec, občinski svetne
Nemčija

  Zveza
Bundesverfassungsgericht1951abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/prevent.; zakon/repres.; spori glede pristojnosti (horizontalni spori o pristojnosti, spori med zvezami in združenji na zvezni ravni); impeachment - predsednik države, sodniki; prepoved političnih strank; volilni spori; varstvo temeljnih pravicdržavni organi vseh ravni, redna sodišča, dežele, deželno ustavno sodišče pravna ustavna pritožba
  Baden-WurttembergStaatsgerichtshof(1948), 1953abstraktna in konkretna presoja norm - ustava; zakon/repres.; spori o pristojnosti; impeachment - minister - poslanec; volilni spori ne
  BavarskaVerfassungsgerichtshof 1947abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - predsednik države - poslanec; volilni spori; varstvo temeljnih pravic pravna ustavna pritožba; popularna pritožba
  BerlinVerfassungsgericht1992abstraktna in konkretna kontrola norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba
  BrandenburgVerfassungsgericht1993abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti; impeachment - poslanec; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba
  BremenStaatsgerichtshof 1949abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti; impeachment - minister; volilni spori ne
  HamburgVerfassungsgericht1953abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; razlaga zakona; spori glede pristojnosti; impeachment - član računskega sodišča; volilni spori ne
  HessenStaatsgerichtshof1947abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - minister; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba
  VorpommernLandesverfassungsgericht1995abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba zoper deželne zakone sicer subsidiarne
  NiedersachsenStaatsgerichtshof1995abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - minister, poslanec; volilni spori ne
  Nordrhein-WestfalenVerfassungsgerichtshof 1952abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - minister; volilni spori ne
  Rheinland-PfalzVerfassungsgerichtshof 1949abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - minister; volilni spori ne
  SaarlandVerfassungsgerichtshof 1959abstraktna in konkretna presoja norm -ustava; zakon/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - minister, poslanec; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba
  SachsenVerfassungsgerichtshof 1993abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti; impeachment - minister; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba
  Sachsen-AnhaltLandesverfassungsgericht1993abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti; volilni spori; varstvo temeljnih pravic pravna ustavna pritožba zoper deželne zakone
  Schleswig-HolsteinBundesverfassungsgericht1951abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti ne
  ThuringenVerfassungsgerichtshof1995abstraktna in konkretna presoja norm; spori glede pristojnosti; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba
FrancijaConseil constitutionnel1958preventivna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/prevent.; volilni sporipredsednik države, predsednik vlade, predsednik narodne skupščine, predsednik senata, 60 poslancev, 60 senatorjevne
GruzijaSakonstitucio sasamartlo1996abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; spori glede pristojnosti; horizontalni in vertikalni spori; impeachment - različni državni funkcionarji (mnenje); prepoved političnih strank; volilni spori; varstvo temeljnih pravicpredsednik države, 1/5 članov parlamenta, redno sodišče, vrhovni predstavniški organi Abhazije in Adjarije, ombudsmanpopularna pritožba
ItalijaCorte costituzionale1956konkretna presoja norm - zakon/prevent.; zakon/repres.; spori glede pristojnosti (regionalni, horizontalni); impeachment - predsednik države državni organi različnih ravni, redno sodišče, provinca/regijaugovor ustavnosti, kolikor ni očitno neutemeljen
Črna GoraUstavni sud1964abstraktna presoja norm - zakon/repres.; podzak./repres.; spori glede pristojnosti (vertikalni in horizontalni, med izvršilno oblastjo, pravosodjem in občinam); impeachment - predsednik države (mnenje); prepoved političnih strank; volilni spori; varstvo temeljnih pravic prava ustavna pritožba pobuda
SrbijaUstavni sud1964abstraktna presoja norm - zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; spori glede pristojnosti (med sodišči in drugimi organi); prepoved političnih strank; volilni spori pobuda
KazahstanKonstitucijalyk Kerjes -
(Konstitucionnyj sovet)
1996preventivna in konkretna presoja norm - zakon/prevent. mednarodne pogodbe/prevent.; razlaga ustave; impeachment - predsednik države (mnenje); volilni spori ne
KirgizistanKonstitucijalyk Sotu1995abstraktna in konkretna presoja norm - ustava; zakon/repres.; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni); impeachment - predsednik države (mnenje); varstvo temeljnih pravicpredsednik države, poslanci, vlada, predsednik vlade, redna sodišča, tožilec, predstavniški organi lokalne skupnostiustavna pritožba (ruska varianta)
HrvaškaUstavni sud1964preventivna, abstraktna in omejena konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti (med državnimi organi); impeachment - predsednik države; prepoved političnih strank; volilni sporiparlament, 1/3 članov vsakega parlamentarnega zbora, predsednik države, vlada, vrhovno sodišče, ombudsman, predstavniški organi lokalne samoupraveprava ustavna pritožba; pobuda
LitvaSatversmes tiesa1996abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres. - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.;vlada, 1/5 članov parlamenta, redno sodišče, predsednik državeneprava ustavna pritožba
LihtenštajnStaatsgerichtshof1926abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; pravna mnenja; spori glede pristojnosti (med sodišči in drugimi organi); impeachment - minister; volilni spori; varstvo temeljnih pravic; pristojnosti upravnega sojenja prava ustavna pritožba; popularna pritožba zoper podzakonske predpise
LatvijaKonstitucinis Teismas1993abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; impeachemnt - predsednik države, poslanec, sodnik (mnenje); volilni spori  ne (v fazi uvajanja na podlagi spremembe zakona o ustavnem sodišču
LuksemburgCour constitutionnelle1997konkretna presoja norm ugovor protiustavnosti kolikor ni očitni neutemeljen
MaltaOorti Konstituzzjonali -
Constitutional Court
1974abstraktna in konkretna presoja norm; volilni sporidržavni organi različnih ravni, redna sodišča, generalni tožilecrevizija temeljnih pravic in ustavna revizija; popularna pritožba (vendar ne zaradi kršitve temeljnih pravic)
MakedonijaUstaven sud1964abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; spori glede pristojnosti (med državnimi organi) vertikalni spori; impeachment - predsednik države; prepoved političnih strank; temeljno varstvo pravicdržavni organi različnih ravni, redna sodiščaprava ustavna pritožba (omejena na določene ustavne pravice) popularna pritožba
MoldavijaCurte Constitutionala1995abstraktna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.- mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; impeachment - predsednik države (mnenje); prepoved političnih strank; volilni sporipredsednik države, vlada, minister za pravosodje, vrhovno sodišče, gospodarsko sodišče, generalni tožilec, 1 član parlamenta, parlamentarna skupina, Narodna skupščina Gagauziane
AvstrijaVerfassungsgerichtshof 1920abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres. - zakon/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; spori glede pristojnosti (med pravosodnimi in upravnimi organi, spori med organi na zvezni ravni); impeachment - predsednik države, minister, deželni glavar; volilni spori; varstvo temeljnih pravicdržavni organi različnih ravni; redna sodiščaprava ustavna pritožba (vendar ne zoper sodne odločbe)
PoljskaTrybunal Konstytucyjny1986preventivna, abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; spori glede pristojnosti (horizontalni); prepoved političnih strank; varstvo temeljnih pravicdržavni organi različnih ravni, redna sodiščaneprava ustavna pritožba
PortugalskaTribunal Constitucional1983preventivna, abstraktna, konkretna in negativna presoja norm - zakon/prevent.; prepoved političnih strank; volilni sporipredsednik države, minister, predstavniški organi regij Madeira in Azori, predsednik skupščine, predsednik vlade, ombudsman, javni tožilec, 1/10 poslancev parlamenta, regionalne skupščine, 1/10 poslancev regionalne skupščine, predsednik regionalne skupščineustavna revizija (recurso)
RomunijaCurte Constitutionala1992preventivna in konkretna presoja norm - zakon/prevent.; impeachment - predsednik države (mnenje); prepoved političnih strank; volilni sporipredsednik države, predsednik vsakega parlamentarnega zbora, vlada, vrhovno sodišče, najmanj 50 poslancev, najmanj 25 senatorjev, redno sodiščeugovor protiustavnosti
Rusija

  Zveza
Konstitucionnjy Sud1991/93, 1995abstraktna in konkretna presoja norm - ustava, mednarodne pogodbe/repres. - mednarodne pogodbe/prevent.; predpis upr. enot/repres.;zakon/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni); impeachment - predsednik države (mnenje); varstvo temeljnih pravicdržavni organi različnih ravni, vključno z republikami in avtonomnimi oblastmi, redna sodiščaustavna pritožba ruska varianta/II
  AdigeaKonstitucionnaja Palata1997abstraktna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni) impeachment - predsednik države (mnenje)  ne
  BaškortostanKonstitucionnyj Sud1996abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni); impeachment - predsednik države (mnenje); prepoved političnih strank; varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
  BurjatijaKonstitucionnyj Sud1995abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni,vertikalni, komunalni); impeachment - predsednik države (mnenje); varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
  DagestanKonstitucionnyj Sud1991abstraktna in konkretna presoja norm - ustava - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni in vertikalni); impeachment - predsednik države (mnenje); varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
  Kabardino-BalkarKonstitucionnyj Sud1993abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni, vertikalni, komunalni); impeachment - predsednik države (mnenje); varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
  KarelijaKonstitucionnyj Sud1994abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; spori glede pristojnosti (horizontalni, vertikalni, komunalni); impeachment - minister; varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
  KomaKonstitucionnyj Sud1994abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni, vertikalni, komunalni); impeachment - predsednik države (mnenje); varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
  Mari-ElKonstitucionnyj Sud1998abstraktna presoja norm; razlaga ustave; pravna mnenja; spori glede pristojnosti (horizontalni); impeachment - predsednik države (mnenje) ne
  Severna Osetija -
  Alanja
Komitet konstitucionnogo nadzora'?abstraktna presoja norm - zakon/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; impeachment - predsednik države (mnenje) ne
  JaktuijaKonstitucionnyj Sud1992abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; impeachment - predsednik države (mnenje); prepoved političnih strank; varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/I
  Območje SverdlovskUstavnyj Sud1998abstraktna presoja norm; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (vertikalni); impeachment - guverner (mnenje) ne
  TatarstanKonstitucionnyj Sud2000abstraktna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni); impeachment - predsednik države (mnenje) ne
SlovaškaUstavy sud1993abstraktna in konkretna presoja norm zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni); impeachment - predsednik države; prepoved političnih strank (pritožbena instanca); volilni spori; varstvo temeljnih pravicdržavni organi različnih ravni, redna sodiščaprava ustavna pritožba
ŠpanijaTribunal Constitucional1980preventivna, abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/prevent.;, zakon/repres.; predpis upr. enot/repres.; spori glede pristojnosti; (vertikalni, horizontalni, horizontalni regionalne narave); varstvo temeljnih pravicpredsednik vlade, ombudsman, 50 poslancev, 50 senatorjev, predstavniški in izvršilni organi avtonomnih pokrajinpravna ustavna pritožba
TadžikistanSudi konstitutsion
(Konstituci onnyj Sud)
1996abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; spori glede pristojnosti (horizontalni, vertikalni); impeachment - predsednik države (mnenje); volilni spori; varstvo temeljnih pravic ustavna pritožba ruska varianta/II
ČeškaUstavni soud1993abstraktna in konkretna presoja norm - zakon/repres.; podzak./repres.; spori o pristojnosti (horizontalni, vertikalni); impeachment - predsednik države; prepoved političnih strank (pritožbena instanca); varstvo temeljnih pravicpredsednik parlamenta, skupina 41 poslancev ali 17 senatorjev, skupina 25 poslancev ali 10 senatorjev, redno sodišče, predstavniški organ občine prava ustavna pritožba
TurčijaAnayasa mahkemesi1962abstraktna in konkretna presoja norm - ustava; zakon/prevent.; zakon/repres.; impeachment - predsednik države, minister, sodnik; prepoved političnih strankdržavni organi različnih ravni, redno sodiščene
UkrajinaKonstytucijnyj Sud1997abstraktna in konkretna presoja norm - ustava - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave in zakona; impeachment - predsednik države (mnenje)predsednik države, parlament, 45 poslancev, vrhovno sodišče, parlamentarni organ za varstvo človekovih pravic, vlada, Narodna skupščina Krim, predstavniški organi lokalne skupnostiustavna vloga
MadžarskaAlkotmanybirosag1990preventivna, abstraktna, konkretna in negativna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/prevent.; zakon/repres.; podzak./repres.; razlaga ustave; spori glede pristojnosti (horizontalni, vertikalni, komunalni); impeachment - predsednik državedržavni organi različnih ravni, redno sodišče, občineneprava ustavna pritožba; popularna pritožba
UzbekistanKonstitucijavij sud1996abstraktna presoja norm - ustava, mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; podzak./repres.; predpis upr. enot/repres.; razlaga ustave; razlaga zakona ne
BelorusijaKanstytucynyj Sud -
Konstitucionnyj Sud
1994abstraktna in (omejena) konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent. - zakon/prevent. ne

 tabela 3 - Države s sodno presojo ustavnosti posebne narave
DržavaNaziv sodiščaLeto ustan.Narava sodiščaPristojnostiDostop posameznika
EstonijaRiigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium1993redno vrhovno sodišče s posebnim ustavnim senatom preventivna, abstraktna in konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/prevent.; zakon/repres.; redni instančni postopek pri incidenter presoji norm
GrčijaAnotaton Eidikon Dikastirion1975posebno sodišče med vrhovnimi sodiščiomejena konkretna presoja norm - mednarodne pogodbe/repres.; zakon/repres.; spori glede pristojnosti (med sodišči in upravnimi organi ter med posebnimi sodišči); volilni sporiUgovor protiustavnosti; kvazi popularna pritožba
MonakoTribunal Suprême1963ustavno in upravno sodiščespori o pristojnosti; varstvo temeljnih pravicpravna ustavna pritožba zoper zakon; redni sodni postopek v upravnih zadevah
Švica
  Zveza
Bundesgericht - Tribunal fédéral - Corte federale1874redno vrhovno sodišče s posebnimi ustavnosodnimi pristojnostmiincidenter presoja norm (le zvezni podzakonski predpisi in kantonski predpisi); spori glede pristojnosti na zvezni ravni (vertikalni in horizontalni); volilni spori; temeljno varstvo pravicredni instančni postopek pri incidenter presoji norm; prava ustavna pritožba zoper vrhovne kantonske akte; upravna pritožba
  kanton BaselVerwaltungsgericht1987ustavno in upravno sodiščeincidenter in abstraktna (le podzakonski predpisi) presoja norm; spori glede pristojnosti (vertikalni, horizontalni); volilni spori; varstvo temeljnih pravicprava ustavna pritožba (zoper podzakonske predpise in upravne akte); kvazi popularna pritožba (zoper podzakonske predpise); upravna pritožba
  kanton JuraTribunal contonal: Cour constitutionnelle1979redno vrhovno sodišče s posebnim ustavnim senatompreventivna in incidenten presoja norm; spori glede pristojnosti; volilni sporiredni instančni postopek pri incidenter presoji norm; prava preventivna ustavna pritožba zoper predpise
  kanton NidwaldenObergericht: Verfassungsgericht1968redno vrhovno sodišče s posebnim ustavnim senatomincidenter in abstraktna presoja norm; spori glede pristojnosti; volilni spori redni instančni postopek pri incidenter presoji norm; kvazi popularna pritožba
Ciper/
grški del
Anotato dikasterio1960/1964redno vrhovno sodišče, ustavno in upravno sodiščepreventivna in incidenter presoja norm - zakon/prevent.; zakon/repres.; predpis upr. enot/repres.; spori glede pristojnosti; impeachment - predsednik države; volilni spori; upravno in ustavno sodno varstvo temeljnih pravicredni instančni postopek pri incidenter presoji norm; "izpodbojna tožba" (zoper upravne akte)
Ciper/
turški del
Yüksek Mahkemenin1985redno vrhovno sodišče, ustavno sodišče in vrhovno sodiščepreventivna, abstraktna in konkretna presoja norm - ustava; spori glede pristojnosti; impeachment - predsednik države, minister; ustavno in upravno sodno varstvo temeljnih pravicredni instančni postopek pri incidenter presoji norm; ugovor protiustavnosti "izpodbojna tožba" (zoper uprave akte)